Stem på et Danmark, verden kan regne med
Folketingsvalget finder sted i et ekstraordinært år. Mange kalder 2015 for verdens vigtigste år. Vi har en unik mulighed for at afskaffe fattigdom, stoppe klimaforandring og sikre en bæredygtig udvikling, før det er for sent. De politikere, vi stemmer på til det nye Folketing, skal være med til at vedtage FN’s nye verdensmål. Med de nye verdensmål sætter vi retningen for fremtiden. Derfor er der brug for, at vi får et Folketing, verden kan regne med.

Spred ordet


Del det Danmark, du vil kunne regne med.
Om kampagnen


Danmark er kendt for sit lederskab og bidrag til kampen for en mere retfærdig og bæredygtig verden. I 2015 vil vores indsats være vigtigere end nogensinde, for her vedtager klodens ledere FN’s nye verdensmål. De har til mål endeligt at udrydde fattigdom, fremme menneskerettigheder og sikre en bæredygtig udvikling. Præcis hvor ambitiøse målene bliver afhænger af, hvilke politikere vi - og verden - vælger til at repræsentere os til FN’s generalforsamling i september og til klimatopmødet i Paris (COP21) i december.

2015 er også året, hvor vi blandt mange alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige udfordringer står med den største flygtningestrøm siden anden verdenskrig. Der er brug for internationalt samarbejde for at skabe bæredygtige løsninger. Vi er i 2015 med FN’s generalsekretær Ban Ki-moon’s ord: “...on the threshold of the most important year of development since the founding of the United Nations itself.”

Derfor har de danske udviklings- og miljøorganisationer til Folketingsvalget lanceret en fælles kampagne: “Et Danmark, verden kan regne med”.

Med kampagnen ønsker vi at engagere vælgere og folketingskandidater i diskussionen om Danmarks bidrag til verdens udvikling og vores globale ansvar.

Konkret ser vi fire anbefalinger til de snart nyvalgte folketingspolitikere:

• Danmark skal bidrage til en bindende global klimaaftale til topmødet i Paris til december (COP21), og vi skal selv respektere jordens økologiske bæreevne gennem egen bæredygtighedspolitik.

• Danmark skal udarbejde en ambitiøs national handlingsplan for FN’s nye verdensmål, som kan inspirere resten af verden.

• Danmark skal fastholde indsatsen efter krige og katastrofer, så vi opbygger robuste samfund, der bliver i stand til at klare sig selv. En vedholdende indsats er forudsætningen for en varig løsning.

• Mindst 0,7 % af Danmarks BNI skal gå til arbejdet med at bekæmpe fattigdom i verden. Herudover bør der skaffes ekstra midler til humanitære, klimamæssige og flygtningerelaterede indsatser.

Se en oversigt over partiernes politikker på området og meget mere her.

Organisationerne bag


Bag kampagnen “Stem på et Danmark, verden kan regne med” står en række danske udviklings- og miljøorganisationer: